ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
(Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής από 01/11/2021)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 έτη,
(λήγει την 01/11/2041)

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε)

ANTIKEIMENO (Κ.Α.Δ.):
[55200000] ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
[68101000] ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΦΜ: 801677198

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 161320203000

ΕΔΡΑ: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 25 - 10437, ΑΘΗΝΑ

URL: www.kolliaike.gr - E-MAIL: account@kollfam.gr

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε
Κουμουνδούρου 25 - 10437
Αθήνα (Αττική)
Τηλ.:
Φαξ :
E-mail: account@kollfam.gr
Website: www.kolliaike.gr

KONSTANTINA KOLLIA MON. I.K.E
25 Koumoundourou str. - 10437,
Athens, (Attica)
Tel.:
Fax:
E-mail: account@kollfam.gr
Site: www.kolliaike.gr